Kartlegg informasjonssikkerhetskulturen


NorSIS kartlegger nå informasjonssikkerhetskulturen i mange virksomheter

NorSIS har tidligere fortalt om sitt prosjekt der informasjonssikkerhetskulturen i befolkningen og i norske virksomheter skal kartlegges.

I 2015 la vi ned et omfattende arbeid for å komme frem til hvordan informasjonssikkerhet bør måles. Vi mener at det er gjennom å betrakte informasjonssikkerhetskultur helhetlig, at vi vil kunne utvikle ny kunnskap. Vi ønsker å vite mer om hvordan ulike grupper i samfunnet forholder seg til risiko på nett, hvordan våre meninger og holdninger til informasjonssikkerhet dannes og hva som leder frem til ulike adferdsmønstre.

Siden januar har vi sendt ut vårt elektroniske spørreskjema til mange tusen personer i Norge. Disse er skoleelever, ansatte i små og store bedrifter og personer som er i ulike medlemsforeninger.

Vi har satt av første kvartal til å gjennomføre kartleggingene, og vi har utvidet vår kapasitet slik at vi kan ta med flere samarbeidspartnere. Ønsker du å bidra til gode nasjonale målinger, og samtidig få innsikt i informasjonssikkerhetskulturen i din virksomhet? Da tar du kontakt med NorSIS v/Bjarte Malmedal (bjarte@norsis.no / 9909 4838).

Vi gjør oppmerksom på at det vil påløpe en kostnad som går til å dekke de aktivitetene vi gjør for dere. Det er også nødvendig at undersøkelsen er gjennomført innen 1.april 2016.