Kartlegg den digitale sikkerhetskulturen


Mange bedrifter gir de ansatte opplæring i oktober, men måles effekten av opplæringen?

Mange virksomheter i privat og offentlig sektor gir opplæring til sine ansatte i løpet av nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. I årets kampanje vil de ansatte få innføring i generelle og grunnleggende digital sikkerhet som er nyttig både på jobb og i hjemmet. Årets tema er skadelig e-post og svindel på nett, hvordan en kan beskytte virksomheten mot skadelig e-post og hvordan en kan unngå svindel på nett.

Virksomhetene bruker opplæringen i et målrettet forsøk på å bedre den digitale sikkerheten, men det kan være vanskelig å vite om opplæringen faktisk fører til at de ansatte blir mer sikkerhetsbevisste.

NorSIS har derfor utviklet en metode for å kartlegge digital sikkerhetskultur. Det sendes ut et elektronisk spørreskjema til de ansatte, som både inneholder en del med faste spørsmål og en del med spørsmål som tilpasses av den enkelte virksomhet.

Man kan enten bestille en enkelt kartlegging som gir svar på hvordan sikkerhetskulturen i virksomheten er på det tidspunktet, eller en før-og-etter kartlegging som gir svar på hvilken effekt opplæringstiltakene har hatt.

Les mer og bestill kartlegging av digital sikkerhetskultur her.