Kampanje i regi av Europol gjennomføres denne uken internasjonalt for å sette fokus på mobilsikkerhet.


Kampanjen støttes i Norge av Norsk Senter for informasjonssikring, NTNU Testimon Forensics Group og Kripos.

Gjøvik / Oslo, 24. oktober 2016: Mobilen har blitt fjernkontrollen til våre liv hvor vi lagrer all informasjon både til privat og jobbliv. Mobilen blir samlet sett en ”digital nøkkel” til viktig og sensitiv informasjon som kan ha verdi også for andre, dersom noen urettmessig får tilgang – og derfor er også mobilen blitt ettertraktet av nettkriminelle.

Teknologi som en gang bare fantes på datamaskiner, finnes nå i mobilen og er med deg overalt. Jo mer som flyttes ut på mobilen – jo større er også sannsynligheten for at de nettkriminelle følger etter. Risikoen for mobiltrusler er reell i følge blant andre Europol, som denne uke lanserer en internasjonal kampanje for å øke bevisstheten om behovet for bedre mobilsikkerhet. Mobilen er like utsatt som en PC. Hackere kan stjele penger, sensitiv informasjon, bruke mobilen til å fjernstyre tjenester, spionere og overvåke dine handlinger. Dessverre er det fremdeles mange som ikke har innsett viktigheten av å beskytte mobilen like godt som PCen beskyttes.

I løpet av kommende uke vil de 22 medlemsstatene i EU, samt 3 ikke-EU-land som Colombia, Norge og Ukraina og de to EU-organene ENISA og eu-LISA,  samarbeide om med en rekke offentlige og private partnere for å sammen øke bevisstheten om trusselbildet og konsekvenser når mobilsikkerhet ikke blir tatt på alvor. Aktivitetene varierer fra pressekonferanser, foredrag på skoler, workshops, kurs, online spørrekonkurranser og live chat på sosiale medier. Dette pan-europeiske samarbeidet støttes også via sosiale medier og nettsteder til de respektive nasjonale politimyndigheter som er med. I Norge er dette noe som følges opp av Kripos.

Europol European Cybercrime Centre (EC3) sin ”Mobile Malware” holdningskampanje, er også en del av den europeiske kampanjen, Nasjonal sikkerhetsmåned i regi av The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) – en kampanje som i Norge koordineres av NorSIS.

For å hjelpe folk til å beskytte mobilene sine bedre mot mobiltrusler, har Europol European Cybercrime Centre utviklet bevisstgjørings-materiale som er tilgjengelig for nedlastning på 20 ulike språk. Materialet gir oversikt over trusselbildet knyttet spesielt til mobilbruk og hvilke viktige sårbarheter i mobile enheter du bør være oppmerksom på. Det er også utviklet et sett med tips om hvordan du trygt kan laste ned apps, bruke nettbank, koble til WI-FI og hvordan unngå å bli et offer for løspengevirus via mobilen.

Som Europols 2016 Internet Organised Crime Threat Assessment viser, er mobiltrusler utbredt og kriminalitet knyttet til skadevare på mobilen er nå under etterforskning i 14 europeiske land.

Rob Wainwright, direktør i Europol, sier: “Politiet og våre samarbeidspartnere rapporter om spredning av skadevare på mobil, som nå er like avansert som skadevare for PC. Bruken av sikkerhetsprogramvare og rapportering av angrep vil gi både politi og sikkerhetsbransjen en samlet klarere bilde og dermed en større mulighet til å redusere trusselen. Denne globale kampanjen er første skritt for å skape økt bevissthet om en felles utfordring knyttet til mobiltrusler, samt at det viser en felles allianse mellom offentlig og privat sektor innen EU og med øvrige samarbeidsland “.

Over 45 partnere fra internett sikkerhetsbransjen, finansinstitusjoner, departementer i flere land og CERTer (Computer Emergency Response Teams) støtter denne kampanjen på nasjonalt nivå. Kampanjen er koordinert av Europol, og støttes i Norge av Norsk Senter for informasjonssikring, NTNU Testimon Forensics Group og Kripos.

–       I rapporten ”Trusler og trender 2016” som NorSIS publiserte i april i år, påpeker vi nettopp behovet for en økt forståelse for hvordan vi forvalter vår egen digitale informasjon. Din og min personlige informasjon er for mange kriminelle en «digital nøkkel» de misbruker for å få tilgang til tjenester og finansielle goder, som igjen kan lede til annen og mer organisert kriminalitet. Vi bør alle være med på å bidra til et mer sikkert og robust samfunn ved å ta ansvar – og da må vi begynne med oss selv og det vi gjør digitalt og via mobilen i hverdagen, sier fungerende Direktør i NorSIS, Peggy S. Heie.

Les mer om kampanjen og hvordan du kan beskytte deg mot mobiltrusler på sikkert.no og nettvett.no

For spørsmål knyttet til mobilsikkerhets kampanjen i Norge, kontakt:

 

Norsk Senter for Informasjonssikring:
Fungerende Direktør, Peggy S. Heie
Mobil: 997 86 904
Epost: peggy@norsis.no

 

Kripos
Pressekontakt, Axel Due
Telefon: 23 20 80 60
Epost: kripos.info@politiet.no

 

NTNU Center for Cyber and information Security (CCIS):
Pressekontakt, Hilmar Haraldsson
Mobil: 95078889
Epost: hilmar.haraldsson@ccis.no

 

NTNU Testimon Forensics Group
Pressekontakt: Maria Henningsson
Mobil: 90578914
Epost: maria.henningsson@ntnu.no

 

Spørsmål kan også rettes til Birgitte Førsund ved NorSIS som koordinerer spørsmål videre til NorSIS, NTNU CCIS og Kripos.
Mobil: 99 10 22 90. Epost: birgitte@norsis.no

Kilder Europol:
Facebook
YouTube
Nettsiden til Europol