Kampanje for å få flere brukere av digital postkasse


Målet er at 1,6 millioner nordmenn skal ha digital postkasse innen nyttår.

I løpet av få dager vil 2,6 millioner nordmenn ha fått et brev om å opprette digital postkasse. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som er avsender.

Vi håper flest mulig velger å gå over til digital postkasse, sier seniorrådgiver Stig Hornnes i Direktoratet for forvaltning og IKT.

Digital postkasse fra e-Boks og Digipost gir deg en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige digitalt. Det er gratis å opprette og bruke digital postkasse, og du kan lagre brevene der så lenge du ønsker.

Den digitale postkassen ble innført i Norge for snart tre år siden. Planen er at det skal erstatte papirbrevene fra offentlig etater. Av sikkerhetsgrunner kan stat og kommune ikke bruke vanlig e-post når de sender deg sensitiv informasjon.

Så langt har i overkant av 1,1 millioner nordmenn tatt i bruk digital postkasse. Hornnes håper at høstens kampanje gjør at 500.000 følger etter innen nyttår. Mange tar nå kontakt med Difi og spør om de er nødt til å opprette digital postkasse.

De kan la være hvis de ønsker det. Da vil konsekvensen være at de får brev på papir, eller de vil motta brev på flere forskjellige digitale tjenester, sier Hornnes. Neste år vil blant annet skatteoppgjøret komme i folks digitale postkasse.

Tyveri fra postkasser og påfølgende id-tyverier har blitt mer og mer vanlig i Norge. Sist uke ble to personer siktet for å ha stjålet identiteten til over tusen personer i Bærum. Juridisk direktør Kim Ellertsen i Datatilsynet anbefaler folk å velge digital postkasse.

Sikkerheten er bedre digitalt. Det er færre som har tilgang til posten din, og man må ha en annen kompetanse for å stjele post digitalt enn fra en postkasse, sier Ellertsen.

Dette får du med en digital postkasse:

  • Du får post digitalt på en sikker måte. Vanlig e-post er ikke en sikker måte å sende meldinger på. Skal du kunne motta viktige brev fra det offentlige digitalt, må du ha digital postkasse.
  • Du får post fra det offentlige på ett sted. Med digital postkasse får du samlet post fra det offentlige sikkert på ett sted. Du kan lagre posten så lenge du ønsker. Det er gratis å opprette og bruke postkassen.
  • Du sparer miljøet og reduserer offentlige utgifter. Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport samtidig som du er med å spare miljøet.Du får ikke reklame i den digtale postkassen din.
  • Du trenger ikke sjekke om det er kommet brev fra det offentlige i den digitale postkassen din. Hver gang kommunen eller staten sender post til deg, får du varsel på SMS eller e-post. For å åpne og lese posten din bruker du samme innlogging som du er vant til å bruke når du sjekker selvangivelsen eller bruker andre offentlige tjenester på nett.
  • Du kan også laste ned app fra både Digipost og e-Boks for enkelt å lese brev på mobil eller nettbrett.
  • Du kan velge mellom to postkasser – Digipost eller e-Boks. Postkassene er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. På samme måte som du kan velge mellom ulike banker og strømleverandører, kan du velge den postkassen som passer best for deg.

Den største forskjellen mellom de to postkassene er hvilke private virksomheter du kan motta digital post fra. Postkassene har også ulikt design og noe ulik funksjonalitet. Dette kan du lese mer om på nettsidene til de to postkassene.

Målet er at 1,6 millioner nordmenn skal ha digital postkasse innen nyttår.

Les mer om digital postkasse her.

Kilder Difi og NRK.

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.