Justisminister Anundsen åpnet Nasjonal Sikkerhetsmåned


Nasjonal Sikkerhetsmåned arrangeres av Norsk Senter for Informasjonssikring ( NorSIS ) for fjerde år på rad.

NorSIS er en del av regjeringens helhetlig satsing på informasjonssikkerhet i Norge, og faglig underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Som et uavhengig organ jobber vi med våre samarbeidspartnere og European Union Agency for Network and Information for at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen for alle, blant annet ved å arrangere Nasjonal Sikkerhetsmåned. 30 land i EU arrangerer i år Sikkerhetsmåned.

 

Opplæringspakken for ansatte med ny rekord i år

I år har vi en økning på 87 % fra i fjor. Opplæringspakken i form av e-læring fra Junglemap, er i år blitt sendt ut til 215 000 ansatte. Dette er et viktig bidrag til opplæring av ansatte i bedrifter. Tallene for i år viser at vi har fått en gledelig økning blant de aller minste virksomhetene.

 

Foredragsdugnad og arrangementer nasjonalt

Å få tilgang til kompetanse innen informasjonssikkerhet er viktig. NorSIS har derfor lagt til rette for en foredragsdugnad. Dette gjør at virksomheter og organisasjoner kan bestille fra et bredt utvalg dyktige foredragsholdere til å komme til egne møtearenaer. Dette er typisk allmøter, frokostmøter og ledermøter internt i virksomheten. Foredrag om informasjonssikkerhet spres til alle deler av landet. Via våre nettsider www.sikkert.no kan man derfor finne frem til foredragsholdere der du bor. I år har NorSIS formidlet mer enn 60 slike foredrag.

På kampanjesiden www.sikkert.no er det en oversikt over arrangementer knyttet til Nasjonal Sikkerhetsmåned. Det er pr i dag registrert 61 arrangementer over hele Norge. Mange av disse arrangeres av våre viktige samarbeidspartnere, blant annet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NITO, Itet og ATEA.

Kompetanse og utdanning for å møte utfordringer i et stadig mer digitalisert samfunn Kompetanse betyr også at vi må utdanne flere for å kunne møte fremtidens behov i henhold til økt digitalisering av samfunnet nasjonal og internasjonalt. NorSIS var derfor en av flere som i år bidro til etableringen av et nytt forskningssenter på Gjøvik – «Center for Cyber and Information Security» ( www.ccis.no ). Og vi støtter derfor også at det fokuseres enda mer på opplæring i skolene. Senter for IKT i utdanningen bidrar slik at alle lærere i år for tilbud om opplæring innen informasjonssikkerhet. Som NITO- president Trond Markussen sier. – «Det er viktig at det legges større vekt på trening av digitale ferdigheter i skolen. Et lite skritt mot dette er at valgfaget teknologi i praksis gjøres obligatorisk. Vi må også ha lærere med oppdatert digital kompetanse».

 

Anundsen_2okt2014

Justis-og beredskapsminister Anders Anundsen ved åpningen av Nasjonal Sikkerhetsmåned 2.oktober 2014.

Nasjonal Sikkerhetsmåned er en nasjonal dugnad

For å kunne gjennomføre Nasjonal Sikkerhetsmåned i det omfanget vi har, er vi avhengige av våre samarbeidspartnere i det private næringsliv og det offentlige. På tvers av bransjer og sektorer har de gitt bidrag på ulikt vis for at den norske befolkningen skal bli enda mer bevisst, påvirkes til bedre brukervaner og opplyst om hvilke tiltak som kan brukes. Du er din egen sikkerhetssjef som forvalter din unike informasjon som knyttes til f.eks ID, bank og helse. Og den brukervanen du har som privat tar du ofte med deg inn i virksomheten du jobber for. Så en enkel, men kraftfull oppfordring til alle er fortsatt: Stopp. Tenk. Klikk.

Mer informasjon om NorSIS: www.norsis.no og kampanjeside for Nasjonal Sikkerhetsmåned med oversikt over alle våre sponsorer: www.sikkert.no Her kan du også se vår nye reklamefilm.

Talsperson for NorSIS er:

Konst. Adm.dir Tone H. Bakås.
M: 930 21 853 / Epost: tone@norsis.no

Eller kontakt Brigitte Førsund (tlf: 99 10 22 90 mail birgitte@norsis.no ) som vil sørge for videre oppfølging og kontakt med talsperson.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.