Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen besøkte NorSIS


NorSIS er en del av regjeringens helhetlige satsning på informasjonssikkerhet i Norge, og faglig underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det var derfor med stor glede at konstituert direktør i NorSIS, Tone Bakås kunne ta i mot Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i NorSIS sine lokaler på Gjøvik denne uke.

Anders_Anundsen_01Formålet med møtet var blant annet å gjøre rede for høstens aktiviteter som også involverer ministeren. Hovedfokus i møtet var derfor Nasjonal Sikkerhetsmåned som arrangeres i oktober, SlettMeg.no – tjenesten, ID-tyveri prosjektet og Fidus-prisen som deles ut neste uke.

I tillegg var det nyttig for ministeren å få bedre kjennskap til hvordan NorSIS som uavhengig organ jobber som brobygger mellom næringsliv og det offentlige for å fremme informasjonssikkerhet. De ulike arenaer som NorSIS har skapt og skal videreutvikle fremover ble også belyst i møtet.

Samarbeidet NorSIS har med Høgskolen i Gjøvik og Center for Cyber and Information Security ble også positivt fremhevet, da det har verdi for bruk av kompetansemiljøet innen informasjonssikkerhet og rekruttering til bransjen forøvrig. Blant annet er flere studenter fra høgskolen ansatt for å jobbe med SlettMeg.no – tjenesten.

– “Vi er veldig glade for at vi fikk et møte med Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og mulighet til å fortelle mer om hvordan vi jobber, resultater vi har skapt og ikke minst om fremtidens planer for NorSIS”, sier Tone Bakås, konstituert direktør i NorSIS.