Jus og informasjonssikkerhet


NorSIS vil fremover ta opp saker som er i grenseområdet jus og informasjonssikkerhet.

NorSIS får mange henvendelser knyttet til dette grenseområdet. I hovedsak dreier det seg om hva man som arbeidstaker eller arbeidsgiver har lov til eller mulighet for i forskjellige saker der lover og forskrifter kommer inn. For å belyse området har vi inngått et samarbeid med Global Advice Network.  Samarbeidet går blant annet ut på å formidle IKT- sikkerhetsjuridiske nyheter gjennom månedlige oppslag.

Vi vil fokusere på:
– Nye nasjonale eller relevante internasjonale lov- eller forskriftsforslag
– Ny nasjonal/internasjonal beste praksis på sakshåndtering
– Straffedommer i en av de norske domstolene siste måned
– Nyhetsartikler om IKT-kriminalitet eller juss

Advokat Anders Venemyr arbeider som advokat i Global Advice Network. Dette er en skandinavisk sammenslutning av selskaper som arbeider med rådgivning, utredning og oppfølging av økonomisk kriminalitet over hele verden. Anders har tidligere vært ansatt i Telenors sikkerhetsavdeling og har erfaring fra arbeid med IKT og sikkerhetsjuss gjennom flere ulike virksomheter. Han var også Telenors møtende representant i datakrimutvalget om «lovtiltak mot datakriminalitet», se NOU 2003:27

Advokat Anders Venemyr kan kontaktes på e-post:  av@globaladvicenet.com eller telefon 90207755.

Send oss gjerne tips om saker dere mener vi bør belyse eller som er relevante innen denne kategorien.