iTunes (11.0.3)


Apple retter 40 svakheter i iTunes.

39 av svakhetene gjelder kun for Windows. Grunnen til dette er at nettsider går gjennom Safari på Mac OS X, mens på Windows er det en del av iTunes.

Nyeste versjon for Windows og Mac OS X er iTunes 11.0.3.

NorSIS anbefaler:

Oppdater til nyeste versjon. Du kan bruke Apple sin software updater på både Mac og Windows. Du kan også finne den nyeste versjonen av iTunes her.

Les mer:

Hos apple.com.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.