IT-sjefene frykter cyberangrep


-3 av 4 mener virksomheten ikke er godt nok forberedt

KPMGs ferske lederundersøkelser viser at IT-ledere verden over blir mer og mer bekymret for cyberangrep. Topplederne derimot går i motsatt retning.

Til tross for at de fleste virksomhetsledere i dag har god kjennskap til de alvorlige konsekvensene ved cyberangrep, viser årets CIO Survey på at den økte bevisstheten ikke har gitt utslag i høyere beredskap og bedre sikring. Antallet IT-ledere som føler at virksomheten er veldig godt forberedt og kan håndtere cyberangrep og sikkerhetsbrudd har falt fra 29 prosent i 2014 til 21 prosent i 2017.

– Utfordringen med cybertruslene er at de utvikler seg utrolig fort og bare blir mer og mer komplekse. Fremveksten av digitale løsninger skaper mange muligheter, men også ny risiko. For IT-lederne, som er ansvarlig for overvåking og sikring, skaper dette naturligvis stor bekymring, forteller Arne Helme, leder for cybersikkerhet i KPMG Norge.

Toppledere er mindre bekymret

I motsetning til IT-lederne mener stadig flere toppledere at cyberberedskapen hos virksomheten er god, opp fra 25 prosent i 2016 til 42 prosent i 2017. Dette kommer frem i KPMGs globale CEO Outlook 2017.

-Mange toppledere tenker nok at investeringene som er gjort i cybersikkerhet de seneste årene nå har resultert i bedre sikkerhetsmekanismer og økt beredskap. Mens IT-sjefene, som sitter med risikovurderingene og kjenner farene på kroppen, vet at det kreves kontinuerlige investeringer i kompetanse, teknologi og holdningsendring, påpeker Helme.

Vil øke investeringene

Norske toppledere føler seg imidlertid mindre trygge på cybertrusselen enn det globale gjennomsnittet. Kun 1 av 3 føler selskapet har god nok beredskap.

– 9 av 10 norske selskaper planlegger å øke investeringene i cybersikkerhet. Det er godt over det globale snittet på 66 prosent. Samtidig erkjenner stadig flere toppledere at de har et overordnet ansvar for å ivareta selskapets informasjonssikkerhet, og har blitt mer komfortable med ansvaret det innebærer. Det lover godt for videre vekst og utvikling på området, sier Arne Helme.

Flere cyberangrep

Mer enn 1 av 3 IT-ledere rapporterer om cyberangrep de siste to årene. Det er 45 prosent mer enn for fire år siden da tallet var 22 prosent. Hos de største selskapene er tallet enda høyere, over halvparten har opplevd cyberangrep den seneste tiden.

Når det kommer til risikoområder, er IT-lederne mest bekymret for organisert cyberkriminalitet. Hele 72 prosent har det øverst på listen over fryktede cyberangrep. Litt over halvparten er redd for at angrep fra amatører skal skade virksomheten (52 prosent), mens 48 prosent mener egne ansatte utgjør en betydelig fare.

Les mer om toppsjefene og IT-ledernes betraktninger om cybersikkerhet og beredskap i KPMGs undersøkelser, CEO Outlook 2017 og CIO Survey 2017.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.