Invitasjon til Datatilsynets fagseminar og premieutdeling for «Innebygd personvern i praksis»


Er du nysgjerrig på hvorfor så mange er opptatt av innebygd personvern om dagen, og hvordan det kan brukes eller gjennomføres i praksis?

Mandag 5. mars kl 9 inviterer Datatilsynet til fagseminar om innebygd personvern på Nasjonalbiblioteket. Det innledes med et innlegg om hva innebygd personvern er og hvorfor det er så viktig for akkurat deg og din virksomhet.

Når vi får nye personvernregler i mai 2018, er innebygd personvern en av de nye pliktene som treffer norske virksomheter. For mange er dette et teoretisk konsept som det kan være vanskelig å forstå hvordan nettopp de kan og, etter de nye personvernreglene, skal bruke i sin jobbhverdag.

Datatilsynet ønsker derfor å bidra til å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av innebygd personvern. Høsten 2017 ble det lyst ut en konkurranse; «Innebygd personvern i praksis», der Datatilsynet oppmuntret alle som har utviklet en løsning, tjeneste, system, software eller noe annet med innbygd personvern til å sende disse inn.
En entusiastisk jury bestående av Lillian Røstad, Dag Wiese Schartum, Maria Bartnes, Torgeir Waterhouse og Datatilsynets representanter Veronica Jarnskjold Buer og Martha Eike har nå kåret en vinner.

På fagseminaret den 5. mars deler statssekretær Paul Chaffey ut premien til vinneren av konkurransen. Konkurransereglene finner du her.

Datatilsynet utlyser også en ny konkurranse med innebygd personvern som tema. Søknadsfristen for bidrag blir til høsten.

Arrangementet er gratis og strømmes i sanntid.
Program og påmeldingsskjema finner du her.

Om dere har spørsmål, ta kontakt med Trude Talberg-Furulund på 416 04 213 eller trude.talberg-furulund@datatilsynet.no.