Internasjonal avtale om å bekjempe datakriminalitet


Mer en 50 land og 150 større virksomheter har undertegnet en avtale om å bidra til bekjempelse av datakriminalitet.

Mer en 50 land og 150 større virksomheter har signert på en avtale om å bekjempe datakriminalitet. Initiativet til avtalen er frontet av den franske presidenten, Emmanuel Macron. Blant nasjonene som har signert er Norge, Japan, Canada og EU-landene. De private virksomhetene som signerte inkluderer Microsoft, Google og Facebook, men også Telenor og bransjeorganisasjonen Abelia fra Norge har signert.

President Macron var vertskap for det årlige møtet i Internet Governance Forum der erklæringen ble presentert. Macron sier at det haster med en bedre regulering av internett for å kunne bevare nettet fritt, åpent og sikkert slik vi kjenner det i dag.

Gjennom avtalen forplikter partene seg til å bidra til å bekjempe kriminalitet på internett, herunder også hacking, innblanding i valg-prosesser og hatefulle ytringer på nett.

Avtaledokumentet lister ni konkrete punkter som partene vil samarbeide om. Dokumentet kan lastes ned fra denne siden.

Store nasjoner som USA, Russland og Kina har ikke signert avtalen.