Ingen virksomhet er for liten


Direktør i Norsk Senter for informasjonssikring(NorSIS) Peggy Heie har i dag en kronikk i Computerworld. Heie peker på at ingen virksomheter er for små, alle står ovenfor digitale trusler av forskjellig art, og at disse har et behov for å beskytte seg.

” Digitaliseringen av samfunnet skaper nye verdier og utviklingsmuligheter, men kan også utvide sårbarheten til de verdier som ønskes beskyttet”

Dagens samfunn blir mer og mer komplekst, og er hele tiden i en rask endring. Norske Virksomheter lever i dette samfunnet og må være tilpasningsdyktige til en omskiftelig verden. Økt digitalisering har gitt grunnlag for at kriminelle kan benytte internett som en inntektsbringende arena. Kriminelle kan sitte rundt omkring i hele verden og skape et langt mer krevende trusselbilde enn vi har sett tidligere for Norske virksomheter.

En av de store utfordringene vi står ovenfor i Norge er at kun 3 433 av 565 054 virksomheter har mer enn 100 ansatte og at den store majoriteten av virksomheter har under 10 ansatte. Dette skaper en utfordring når det gjelder bruk av nødvendige ressurser på informasjonssikkerhet samt iverksetting av tiltak som å sikre egen virksomhets verdier.

Peggy Heie skriver videre i sin kronikk om svindelens egenart og det digitale samfunnets verdier, utviklingsmuligheter og sårbarheter sett fra et perspektiv hvor små og mellomstore bedrifter i dag står ovenfor store utfordringer.

Med bakgrunn i problematikken Heie tar opp i denne kronikken er det iverksatt et samarbeid mellom Næringslivets sikkerhetsråd(NSR) og NorSIS for å kartlegge behovet for en varslingstjeneste. Spesielt for små og mellomstore bedrifter finnes få målrettede og gode beskyttelsesmekanismer i dag.

 

 

Computerworld – Ingen virksomhet er for liten

NorSIS – NorSIS og NSR kartlegger behovet for en varslingstjeneste