Informasjonssikkerhets konferanse for kraftsektoren


I samarbeid med NVE arrangeres Kraft-IS 16. og 17. november.

Kraft-IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftsektoren i Norge (samt de som jobber med styringssystemer). Målet med arrangementet er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet. Arrangementet gir også mulighet til å knytte kontakter med andre i samme funksjon og bransje.
Konferansen arrangeres av Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tid: 16. og 17. november 2016

Sted: Hotel Royal Christiania, Oslo

Påmelding: https://response.questback.com/norsis/kraftis_2016/

Kraft IS 2016 vil ha hovedfokus på automatiserte målings- og kontrollsystemer, grensesnittet mellom IT-drift og driftskontrollsystemer og tilhørende utfordringer. Det deltar foredragsholdere med spisskompetanse innenfor både SCADA, AMS og Smartgrid. Utover dette vil det være et bredt spekter med foredrag innenfor en rekke temaer, som trusselbildet, beredskap og opplæring.

Foreløpig program Kraft-IS 2016
Onsdag 16. November:

09:00-10:00 Registrering/kaffe
10:00-10:45 Cybertrusselen – v/Peggy Heie, Fungerende leder NorSIS
10:45-11:30 Sikkerhetstilstanden og forebyggende tiltak – v/Bente Hoff, Seksjonssjef Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
11:30-12:15 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
12:15-13:00 Hvordan utfordrer personifiserte tjenester personvernet? – v/Bjørn Erik Thon, direktør Datatilsynet
13:00-14:00 Lunsj
14:00-14:45 Live Hacker Demo – v/Asbjørn og Geir, Awareness Security
14:45-15:30 Velge platform for automasjonssikkerhet – v/Robert Oxholm Ørsnes, CheckPoint
15:30-15:45 Pause
15:45-16:30 Presentasjon av mørketallsundersøkelsen 2016 – v/Jack Fischer Eriksen, direktør Næringslivets Sikkerhetsråd

19:00- Middag

Torsdag 17. November:

09:00-09:45 NorSIS har kartlagt den norske informasjonssikkerhetskulturen, og presenterer overraskende og interessante funn – v/Bjarte Malmedal, Seniorrådgiver NorSIS
09:45-10:30 Direktoratet for nødkommunikasjon
10:30-10:45 Pause
10:45-11:30 KraftCERT
11:30-12:15
 Data Equipment
12:15-13:00 Norges vassdrags- og energidirektorat informerer – v/Øyvind Toftegård (NVE)

13:00- Lunsj

Programmet oppdateres fortløpende her:
https://norsis.no/arrangement/kraft-is-2016/

Praktisk informasjon

Priser

Konferansen inkluderer alle måltider.

  • Hele konferansen inkl overnatting kr 6.700,- eks mva.
  • Dag 1 (kun dagtid) kr 3.300,- eks mva.
  • Dag 2 (kun dagtid) kr 3.000,- eks mva.
  • Dag 1 med middag kr 4.300,- eks mva.

Kontaktperson

Har du spørsmål kontakt:

Vidar Sandland, vidar@norsis.no, tlf 95157067

Konferansested

Hotel Royal Christiania, Oslo.

  • Telefon: +47 23 10 80 00
  • Faks: +47 23 10 80 80
  • E-post: cl.christiania@choice.no
  • Biskop Gunnerusgt. 30106 Oslo Norge

Velkommen!

Detaljert program vil bli oppdatert her.
https://norsis.no/arrangement/kraft-is-2016/

Påmelding:
https://response.questback.com/norsis/kraftis_2016/

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.