Informasjon fra LinkedIn brukes i cyberangrep


Telenor rapporterer om at informasjon fra LinkedIn brukes i "phishing-kampanje"

Sikkerhetsselskapet Fox-IT melder at det blir sendt ut phishing-eposter i Nederland som henter informasjon fra Linkedin. Sammen med navn, brukes rolle og firma vedkommende er ansatt i for å gjøre e-postene mer troverdige. Innholdet i e-postene er et word-dokument som prøver å manipulere mottakeren til å skru på kjøring av makroer. Dersom dette er vellykket lastes det ned en bank-trojaner, forteller Telenor.

Les mer om beskyttelse mot phishing her: https://nettvett.no/phishing/