Industrispionasje skjer


Flere store selskaper har de siste ukene meldt om dataangrep. Ulstein Group er et av dem.

Dataangrepet skjedde før påske, og de har ikke oversikt over hvor mye informasjon angriperne har fått hentet ut.

Ulstein Group har 800 ansatte i syv land, og driver designutvikling og bygging av skip og kontrollsystemer. Det høyteknologiske selskapet har vunnet flere kontrakter i Asia og Amerika hvor de møter hard internasjonale konkurranse.

Selskapet sier til Aftenposten at industrispionasjen og dataangrepene før påske ble oppdaget pga unaturlig trafikk. Ukjente inntrengere  hadde da vært inne i selskapets datasystemer i én til to uker.

Dataangrepet medførte at stjålne datafiler ble samlet inn, kryptert og deretter sendt ut. Dermed er det svært vanskelig å vite hva slags informasjon som er hentet ut.

- Vi vet ikke hvilke data som er tatt ut og kan ikke si spesifikt hva som er stjålet. Vi er en bedrift med stor internasjonal aktivitet, og har en sterk posisjon når det gjelder innovasjon og utvikling, sier HR-direktør Bugge til Aftenposten.

Selskapet har valgt å anmelde datainnbruddet, noe som er i tråd med NorSIS sine anbefalinger. Vi stiller oss også bak Nasjonal sikkerhetsmyndighet som gir Ulstein Group ros for at de oppdaget dataangrepet og velger å være åpne om hva som skjedde.

De fleste selskapene velger å holde slike hendelser skjult av frykt for å tape omdømme. Industrispionasje blir dessuten ofte ikke anmeldt til politiet. Industrien i Norge har mange små selskaper som også kan bli utsatt for angrep på samme måte som store selskaper. Det er derfor viktig at selskap tør å si fra at dette skjer, slik at også de mindre selskapene med færre ressurser kan få innblikk i trusselbildet og iverksette tiltak.

Hentet fra artikkel i Aftenposten:

- Siden hendelse ble oppdaget har Ulstein Group og NSM NorCERT jobbet tett for å kartlegge omfang og hvordan man kan lukke sårbarheter som er utnyttet i angrepet, sier avdelingsdirektør for operativ avdeling i NSM, Hans Christian Pretorius. I tillegg advares nå andre norske selskaper om hvordan angrepet ble utført.

- Det at norske bedrifter velger å dele informasjon om denne type hendelser, slik Ulstein har gjort, er ett av de viktigste tiltakene vi kan gjøre i Norge slik at vi sammen står bedre rustet i kampen mot trusselaktørene.

Les hele artikkelen:

Aftenposten