IDentitet 2020, 5 og 6. februar.


Temaet for konferansen IDentitet 2020 er «Fysisk og Digital identitet i Dagens kriminalitetsbilde»

I samarbeid med Skatteetaten inviterer NorSIS nok en gang til konferanse med fokus på identitet og identitetsforvaltning. Konferansen avholdes 5. og 6. februar på Hotell Bristol i Oslo, og temaet er «Fysisk og Digital identitet i Dagens kriminalitetsbilde».

 

Påmelding og mer informasjon finner du her….

 

Det er forholdsvis enkelt å forfalske ID-dokumenter eller å misbruke ID-dokumenter som tilhører andre, for å urettmessig få goder og tjenester. Misbruk av identitet gjør at kriminelle kan skjule sin opprinnelige identitet, og ved tilgang på andres digitale identiteter er mulighetsrommet for misbruk enormt. Konferansen vil rette søkelyset mot hvordan fysiske og digitale identitet bør og kan forvaltes i dagens samfunn.

Spørsmålene vi ønsker å stille inkluderer blant annet; Hva gjør det offentlige og private for å tilrettelegge for å sikre en persons identitet? Hva må til for å kunne gi ALLE digitale tjenester på et høyt sikkerhetsnivå? Hvilke beslutninger må til for å komme i mål med en helhetlig id-forvaltning? Hvordan ser bildet ut i dag fra et ID-offers perspektiv? Hva kan man forvente at befolkningen selv må ta ansvar for? Og hvilke muligheter har vi i befolkningen faktisk til å sikre vår identitet?

 

Frist for påmelding er 2. februar.

 

Det vil blant annet være innlegg fra:

Justis- og innvandringsminister

Skattedirektør Hans Christian Holte

Direktør Finans Norge, Idar Kreutzer

Direktør for Datatilsynet Bjørn Erik Thon

Første statsadvokat i Økokrim Håvard Kampen

Leder for Justiskomiteen på Stortinget Lene Vågslid

 

Og mange mange flere. Se hele oversikten på arrangementets side.