IDentitet 2019 – Helhetlig ID-forvaltning i en digital verden


6. og 7. februar på Hotell Bristol i Oslo løfter vi temaet: Helhetlig ID-forvaltning i en digital verden på IDentitet 2019. I samarbeid med Skattedirektoratet ønsker Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) velkommen til to dager konferanse med fokus på identitet og identitetsforvaltning.

I dag er etablering og bruk av falske identitet, identitetstyveri og misbruk av andres identitet en alvorlig kriminalitetsform. Dette er også ofte et ledd i annen alvorlig kriminalitet som bedragerier, svindel og arbeidslivskriminalitet. Det er forholdsvis enkelt å forfalske ID-dokumenter eller å tilegne seg en annen persons identitet. Deretter kan den kriminelle erverve tjenester eller goder i en annen persons navn.

IDentitet 2019 setter fokus på hvor viktig det er med en helhetlig identitetsforvaltning. På årets konferanse stiller vi spørsmål om hvilke veivalg, tiltak vi må gjøre og hvilke dilemmaer som må håndteres for å oppfylle visjonen om en helhetlig identitetsforvaltning. Vi spør også hvilke utfordringer og strukturelle samfunnsproblemer denne visjonen vil kunne bidra til å løse, samt hvilke konkrete beslutninger som må tas for å oppfylle visjonen. Dette gjelder særlig i vår digital verden hvor offentlige tjenester og kommersielle aktører opererer side om side. Befolkningen blir daglig presentert for en rekke ulike digitale identitetsløsninger som gir dem tilgang til innhold, betalinger, og å kommunisere på ulike plattformer både på jobb og privat. Vi spør oss, hvordan forholder samfunnet seg til dette? Og hvilke positive og utfordrende elementer gir disse ulike identitetsløsningene oss i forvaltningen av vår digitale identitet?

 

Disse kommer på IDentitet 2019 – kommer du?

Skattedirektør Hans Christian Holte innleder årets konferanse med å legge frem SKATEs visjon og målsettinger for en helhetlig ID-forvaltning. Skattedirektoratet fortsetter deretter med et mål om å skape forståelse for begrepet «unik identitet». Hvilke etiske problemstillinger er knyttet til bruk av unik i samfunnet, og hvordan kan nye opplysninger i Folkeregisteret om unik identitet og nasjonale id-kort sikre id-kjeder og redusere risikoen for akrim?

Etter de innledende innleggene, tar vi debatten om problemstillinger knyttet til visjonen for helhetlig identitetsforvaltning. Vi stiller vi blant annet spørsmålene:

  • Hvilke utfordringer og strukturelle samfunnsproblemer kan visjonen bidra til å løse?
  • Hvilke konkrete beslutninger må tas for å nå visjonen?

Deltagere i debatten er sentrale aktører innen innvandring, arbeidsliv, tjenesteytere og finans både fra offentlig og privat sektor.

Under konferansen forøvrig vil det være en rekke innlegg fra aktører med tilknytning til arbeid på identitetsområdet

NTNU Biometrics vil holde innlegg om Biometri, etikk og teknologi sett opp mot den svake linken mellom en online-identitet og den tilhørende personen og at en person kan/og vil ha mange identiteter online.

Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) gjennomfører en demonstrasjon av live hacking. Den tar utgangspunkt i de største truslene og trendene innen datakriminalitet for 2018/19 og hvordan noen av disse kan utnyttes. Identitet er uten tvil også i fokus her.

DNB vil ut fra sin plass i identitetsforvaltningen komme inn på en rekke temaer som finansiell inkludering, identitet, identitetsløsninger og kriminalitetsbildet.

NorSIS legger også frem en ny undersøkelse av Nordmenn og digital sikkerhetskultur, Hvordan opplever befolkningen digitaliseringen og hvordan forholder de seg til den? Hvordan kan dette ses i sammenheng med identitetsforvaltning, og det faktum at det er vår identitet som er grunnlaget for innlogging til enhver tjeneste på internett. I forbindelse med dette legger vi også frem tallene fra den årlige Identitetsundersøkelsen som NorSIS og Skattedirektoratet gjennomfører.

Vi får også et innlegg fra NRK-journalistene som stod bak avsløringen av «Edderkoppen».  En mann som i en årrekke har lurt, manipulert og trakassert norske kvinner på nett, under en rekke skjulte identiteter.

 

Flere innlegg vil komme i løpet av kort tid

Les mer om arrangementet her og meld deg på….

 

Frist for påmelding er 01.februar.