IDentitet 2019 – Helhetlig ID-forvaltning i en digital verden


6. og 7. februar på Hotell Bristol i Oslo løfter vi temaet: Helhetlig ID-forvaltning i en digital verden på IDentitet 2019. I samarbeid med Skatteetaten ønsker Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) velkommen til to dager konferanse med fokus på identitet og identitetsforvaltning.

I dag er etablering og bruk av falske identitet, identitetstyveri og misbruk av andres identitet en alvorlig kriminalitetsform. Dette er også ofte et ledd i annen alvorlig kriminalitet som bedragerier, svindel og arbeidslivskriminalitet. Det er forholdsvis enkelt å forfalske ID-dokumenter eller å tilegne seg en annen persons identitet. Deretter kan den kriminelle erverve tjenester eller goder i en annen persons navn.

IDentitet 2019 setter fokus på hvor viktig det er med en helhetlig identitetsforvaltning. På årets konferanse stiller vi spørsmål om hvilke veivalg, tiltak vi må gjøre og hvilke dilemmaer som må håndteres for å oppfylle visjonen om en helhetlig identitetsforvaltning. Vi spør også hvilke utfordringer og strukturelle samfunnsproblemer denne visjonen vil kunne bidra til å løse, samt hvilke konkrete beslutninger som må tas for å oppfylle visjonen. Dette gjelder særlig i vår digital verden hvor offentlige tjenester og kommersielle aktører opererer side om side. Befolkningen blir daglig presentert for en rekke ulike digitale identitetsløsninger som gir dem tilgang til innhold, betalinger, og å kommunisere på ulike plattformer både på jobb og privat. Vi spør oss, hvordan forholder samfunnet seg til dette? Og hvilke positive og utfordrende elementer gir disse ulike identitetsløsningene oss i forvaltningen av vår digitale identitet?

 

Disse kommer på IDentitet 2019 – kommer du?

Skattedirektør Hans Christian Holte innleder årets konferanse med å legge frem SKATEs visjon og målsettinger for en helhetlig ID-forvaltning.

Etter de innledende innleggene, tar vi debatten om problemstillinger knyttet til visjonen for helhetlig identitetsforvaltning. Her stiller vi blant annet spørsmålene:

  • Hvilke utfordringer og strukturelle samfunnsproblemer kan visjonen bidra til å løse?
  • Hvilke konkrete beslutninger må tas for å nå visjonen?

Journalist Aslak Bonde vil lede debatten med deltagere fra POD, SKD, NAV, Noas, Finans Norge, NHO, DIFI og UDI.

Under konferansen forøvrig vil det være en rekke spennende innlegg fra aktører med tilknytning til arbeid på identitetsområdet. Vi vil få innlegg UIO, NTNU Biometrics, BITS AS, DNB, Kripos, Datatilsynet, Forbrukerrådet, et offer for identitetstyveri, Journalister fra NRK, Skatteetaten, og NorSIS. Tema “En helhetlig id-forvaltning i en digital verden” vil belyses fra en rekke vinkler og vi er sikre på å treffe alle som til daglig jobber eller engasjerer seg i et eller flere spørsmål innen forvaltning av identitet.

Les om arrangementet og se programmet i sin helhet her, og meld deg på….

 

Frist for påmelding er 01.februar.