IDentitet 2018 – IDentitet og ansvar


Med Politidirektoratet og Skatteetaten ved Folkeregisterprogrammet som premissgivere, har Norsk senter for informasjonssikring nok en gang gleden av å invitere til konferanse med fokus på identitet og identitetsforvaltning.

Den 7. og 8. februar på Hotell Bristol i Oslo løfter vi temaet: IDentitet og ansvar. Ansvar for ID-forvaltningen, den enkelte borger, privat næring, offentlige etater eller myndighetene?

I dag er etablering av falske identitet og identitetstyveri en alvorlig kriminalitetsform som ofte er et ledd i andre kriminalitetsformer som bedragerier, svindel, arbeidslivskriminalitet med mer. Det er forholdsvis enkelt å forfalske en ID, eller å tilegne seg en identitet i en annens navn.

Hvem har ansvaret for å beskytte den enkeltes identitet? Hvor starter og stopper ansvaret til myndighetene, offentlige etater, privat næring og borgeren selv? Hvordan kan vi vite at den vi samhandler med faktisk er den vedkommende utgir seg for å være? Hvem skal sette krav til sikkerheten i forvaltningen av din identitet?

Vi gleder oss veldig over å ha leder av justiskomiteen på Stortinget Lene Vågslid (AP) til å åpne årets konferanse. Hun vil legge et godt grunnlag for to spennende dager hvor vi skal få høre mange gode innlegg knyttet til identitetsområdet. Først ut er Skattedirektør Hans Christian Holte, Direktør Idar Kreutzers, Finans Norge og Avdelingsdirektør for politifagavdelingen i politidirektoratet Kristin Kvigne. I etterkant av deres innlegg vil Kripos, Nordea og NorSIS kort vise til noen av utfordringene de i dag ser på identitetsområdet. Videre i programmet vil Politidirektoratet ved fagdirektør Atle Roll Matthiesen og Skatteetaten ved programleder for modernisering av folkeregisteret Marianne Henriksen holde innlegg før Einar Haakaas, en prisbelønnet journalist og forfatter til å avslutte første dag av konferansen.I forkant av konferansemiddagen vil Kjell-Ola Kleiven jr. holde et innlegg med «Et utsnitt av Naive Norge og svindlerjakt».

NorSIS ved Direktør Peggy S. Heie åpner dag to hvor vi får et innlegg av Bernard Morvant. Morvant er fransk, og til daglig direktør i SOFIA SARL i Frankrike. Han arbeider på identitetsområde både i inn- og utland og har opparbeidet seg svært mye erfaring som han vil dele med oss under årets konferanse (Biography Morvant og abstract).

Atle Årnes fagdirektør teknologi i Datatilsynet, Systemarkitekt Knut Erik Ballestad i Komplettgroup og Jon Sandnes leder for Byggenæringens landsforening vil videre holde innlegg før konferansen avsluttes med en seanse med Finn.no, Posten Norge AS og Buypass, samt et avslutningsforedrag som runder av IDentitet 2018.

Vi gjør det vi kan for nok en gang å skape en konferanse med innhold som fenger alle med jobb innenfor id-området i både offentlig og privat sektor.

 

Les mer om konferansen, se agenda og meld deg på her: IDentitet 2018 – IDentitet og ansvar

Hjertelig velkommen!

Frist for påmelding er 04.februar.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.