IDentitet 2013


NorSIS sin årlige konferanse om identiet er nylig gjennomført sammen med Oberthur Technologies.

IDentitet har blitt en årlig hendelse, og startet som ID-tyverikonferansen i forbindelse med prosjektet ID-tyveri. For å sitere Roar Thon i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet: “Fokus på konferansen har gått fra å være en ren ID-tyveri konferanse til å fokusere på identiet i et større perspektiv – Behovet for sikker identifisering i vårt moderne samfunn”.

Konferansen med over 100 deltakere har blant annet satt fokus på Norges behov for nasjonalt ID-kort. Foredragsholdere har samlet erfaring fra andre nasjoners bruk av ID-kort, og det viser seg at Norge ligger langt bak land som Finland og Sverige på dette området. Ifølge Per Morten Hoff i IKT-Norge ligger vi også etter land som India.

Av mange interssante innlegg var presentasjonen fra Folkeregisteret. Folkeregisterprogrammet er i ferd med å etablere nye rutiner for å øke sikkerheten i registeret. Blant annet vil kravene til sikkerhet øke ved bruk av autentisering, dvs en bekreftelse på at man innehar korrekt identitet. Dette vil kunne redusere flere tilfeller av trygdesvindel hvor man har benyttet falsk eller annens identiet for å motta stønader.

Anne Kari Kollstrøm fra Utlendingsdirektoratet snakket om Oppholdskortet. Tanken bak dette kortet er at alle som har oppholdstillatelse i Norge og kommer fra land utenfor EU/EØS må ha et oppholdskort.

Tanker som antageligvis kan videreføres i arbeidet med nasjonalt id-kort og det prosjektet som gjennomføres her.

Les mer:

https://twitter.com/search?q=%23id2013

http://blogg.nsm.stat.no/archives/3062

http://www.idtyveri.info/

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Sa-lett-er-det-a-fa-falsk-identitet-i-Norge-7118388.html

 

Hold av 11. og 12. februar neste år til IDentitet 2014

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.