IDentitet 2013 12-13 februar


Konferansen arrangeres på Thon Vika konferansesenter, tirsdag 12. – onsdag 13. februarIdentiteten vår er nøkkelen til stadig flere tjenester. Etterhvert som mer og mer av vår informasjon havner i skytjenester og tilsvarende, er vi på vei bort fra såkalt perimetersikring(skallsikring) mot et regime basert på krav-basert identitetsforvaltning. Vi trenger rutiner, kompetanse og systemer som støtter dette. Norge ligger langt bak mange land i Europa og verden forøvrig.
IDentiet 2013 setter fokus på noen av disse områdene.

I samarbeid med Oberthur technologies arrangerer NorSIS IDentitet 2013 den 12.-13. februarThon Hotel Vika Atrium.
Konferansen vil ta for seg identitetetsutfordringer i et bredere perspektiv enn de tidligere ID-tyverikonferansene vi har gjennomført.

Les mer

idtyveri.info kan du se hele programmet og melde deg på allerede i dag.

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.