Hvorfor har du fått e-post fra XtraMile?


Har du mottatt en e-post fra XtraMile med e-læring om sikkerhet, og ikke vet hvorfor du mottar denne eposten?

Nasjonal sikkerhetsmåned er en felles dugnad for en tryggere digital hverdag for alle. NorSIS er nasjonal koordinator for sikkerhetsmåneden, og i samarbeid med XtraMile tilbys et e-læringskurs.

Du mottar e-post som en del av denne e-læringen fordi din arbeidsgiver eller ditt studiested har meldt deg på. Se også hjemmesiden til XtraMile.