Hvordan øke kompetansen hos kollegaer


NorSIS arrangerer kurs for opplæringspakken 25. august.

I oktober er det Nasjonal sikkerhetsmåned og NorSIS tilbyr for femte år på rad en «opplæringspakke» som virksomheter kan benytte for å øke kompetansen blant sine ansatte. Opplæringspakken kan tilpasses hver virksomhet. Opplæringspakken er ment å bruke for opplæring av alle eller deler av ansatte i virksomheten. Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje arrangert av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) for å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. Vi opplyser om tiltak og påvirker til gode holdninger.

Vi arrangerer et kurs for å lettere kunne ta i bruk opplæringspakken 25. august fra kl 10 – 15 i DIFI sine lokaler i Oslo (Grev Wedels plass 9).

Kurset vil fokusere på elementene i opplæringspakken, hva du kan tilpasse og forberede til egen virksomhet. Kurset vil gi forslag og råd til gjennomføringen. Målgruppen for kurset er den eller de som er ansvarlig for intern opplæringen innen informasjonssikkerhet i virksomheten.

Meld deg på kurset her: https://response.questback.com/norsis/kursnasjsikkmnd2015/
Kurset er gratis, men det er bindende påmelding. Manglende oppmøte faktureres med kr. 1000,-. Det er begrenset antall plasser.

Eventuelle spørsmål til kurset kan sendes til post@norsis.no