Hvordan håndtere uønskede hendelser på nett?


I anledning den internasjonale Safer Internet Day 2020, inviterer Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet og NorSIS til seminar om digital håndteringskompetanse 11. februar. Seminaret arrangeres i Tromsø, og vil strømmes.

Tid: Tirsdag 11. februar, kl. 8.30-11.00
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, Grønnegata 94, Tromsø

Seminaret retter seg mot fagpersoner som gjennom sitt arbeid møter barn. Eksempelvis ansatte i skole, SFO og helsetjenester. Målet er å gi noen konkrete tips til håndtering av uønskede hendelser på nett.

Ved å sette sammen et program med innledere fra ulike fagområder, håper vi å kunne belyse ulike utfordringer og avdekke potensielle tiltak for at barn og unge skal få positive opplevelser på nett.

Arrangementet er gratis og åpent, men for å ha en viss oversikt over deltagelse ber vi de som har mulighet til det om å melde seg på Facebook-arrangementet for seminaret. 

Program

8.30-9.00: Frokost

9.00-10.00: Innlegg ved

 • Mobbeombudet i Troms
 • Politiet
 • Datatilsynet
 • NorSIS/ Slettmeg.no

10.00-10.15: Kaffepause

10.15-11.00: Panelsamtale

 • Hvordan skal vi ruste barn og unge til å håndtere uønskede hendelser på nett?
 • Hvilke utfordringer møter barn og unge?
 • Hvilken kompetanse trenger voksne for å kunne være til hjelp for barn og unge?

Disse spørsmålene og flere til skal vi diskutere sammen med representanter fra

 • Datatilsynet
 • NorSIS/ Slettmeg.no
 • Tromsø kommune
 • Mobbeombudet i Troms

Safer Internet Day er en internasjonal dag som markeres hele verden. Dagen er dedikert til barn og unges bruk av internett, og i år som i fjor er mottoet: “Together for a better internet”. Målet med dagen og arbeidet er å skape bevissthet rundt barn og unges bruk av internett slik at de får en tryggere digital hverdag.