Digitalisering skaper muligheter og sårbarheter


”Vi må samvirke på tvers av sektorer for å håndtere truslene i cyberdomenet. Det må utvikles samvirke og det må øves samvirke.”

Det mener veteran fra datasikkerhet i Forsvaret, Roger Johnsen – nå nytiltrådt direktør for NorSIS . ”Vi må forstå den enorme samfunnsmessige verdien digitalisering har – og vi må evne å forsvare denne verdien. Derfor må vi også etablere arenaer for samordning og samvirke.”

Sårbarheten er stor og truslene tallrike. Og, som våre sikkerhetstjenester så sterkt understreker: Truslene må tas på det største alvor. Dét gjør også NorSIS-sjef Roger Johnsen, som samtidig legger til grunn at de ikke må overskygge det helt vesentlige, nemlig den store verdien av digitalisering og de mange mulighetene den gir. Spørsmålet blir derfor: Hvordan kan vi best håndtere den sårbarhet – den risiko – digitalisering skaper? Hvordan kan vi forsvare oss, og ta vare på samfunnets verdier?

Les intervjuet  i Forsvarslinjer i sin helhet her