Hvordan avhende mobile enheter


OUCH! denne måneden handler om hvordan du bør avhende mobile enheter.

Etter hvert som vi bruker smarttelefoner til mer og mer, så lagres mer og mer personlig informasjon på disse enhetene. I tillegg er det mange som bytter ut telefonen ganske ofte, som gjør at korrekt avhending er veldig viktig.

Informasjon som man finner på mobile enheter varierer gjerne fra bilder og kommunikasjonshistorikk til lokasjons- og nettleserhistorikk. Dette er sannsynligvis informasjon du ikke vil å gi bort til andre, så sørg for at du sletter denne informasjonen først, dette er heldigvis ganske lett.

Den letteste måten å slette denne informasjonen på er å sette telefonen tilbake til fabrikkinnstillinger og beholde eller fysisk ødelegge SIM- og SD-kort.

NorSIS anbefaler

Alt IT-utstyr må avhendes på korrekte måter, les vår veiledning om sikker sletting for avhending av annet IT-utstyr.

Les mer

Les hele nyhetsbrevet for mer detaljert informasjon om avhending av mobile enheter.

Se gjennom arkivet på securingthehuman.org/ouch.