Hvordan anonymisere personopplysninger?


Anonymisering er mer utfordrende i dag enn det var tidligere.

Datatilsynet lanserte forrige uke en veileder for anonymisering av personopplysninger.

Veilederen er laget fordi Datatilsynet merker stor interesse blant virksomheter om å gjenbruke og analysere innsamlede data, sier seniorrådgiver Catharina Nes i Datatilsynet, som har jobbet med veilederen.

– Anonymisering er viktig for å redusere personvernulempene ved slik analyse. Men det er mange fallgruver å gå i når data skal anonymiseres. Vi ser derfor at det er behov for en veileder som kan gi råd og anbefalinger for hvordan denne prosessen skal gjennomføres på en god måte.

Veilederen skal bidra med råd til den tekniske siden av anonymiseringsprosedyren, men også om hvordan gjøre det i tråd med lovverket.

Målgruppen er alle som ønsker å anonymisere personopplysninger. Rådene er relevante både for private og offentlige virksomheter, og uavhengig av formålet med anonymiseringen. Det kan være mange årsaker til at en virksomhet ønsker å anonymisere innsamlede personopplysninger. Det kan for eksempel være fordi virksomheten:

  • er pålagt å publisere anonymiserte data.
  • må utgi informasjon til en tredjepart og ønsker å beskytte identiteten til de berørte.
  • ønsker å frigi data for å være åpen og transparent om egen virksomhet.
  • ønsker å bruke allerede innsamlede data til nye formål, for eksempel som grunnlag for profilbygging til bruk i målrettet markedsføring, eller for å se etter trender og mønstre.
  • ønsker å frigi data til bruk for statistiske formål eller til forskere for vitenskapelig bruk.

Datatilsynet har gått gjennom sentrale juridiske bestemmelser, sett på risikofaktorer det er viktig å ta hensyn til og diskutert styrker og svakheter ved ulike anonymiseringsteknikker.

Les mer på nettsiden til Datatilsynet

Veileder laget av Datatilsynet for anonymisering av personopplysninger kan lastes ned her.