Hva skjer i oktober?


Nasjonal Sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet og vi anbefaler alle bedrifter å gjennomføre opplæring av de ansatte i oktober. Som koordinator for Nasjonal Sikkerhetsmåned, er NorSIS avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne nå ut til virksomheter og privatpersoner over hele landet. Vi setter derfor stor pris på alle de bidragsyterne som er med på dugnaden enten finansielt, på arrangørsiden eller som faglige sparringspartnere. Norske virksomheter har en unik mulighet under Nasjonal Sikkerhetsmåned til å benytte seg av de mange aktivitetene og tilbudene som vi og våre samarbeidspartnere legger til rette for.

Årets samarbeidspartnere

sikkert.no finner man en oversikt over de ulike virksomhetene som er med som samarbeidspartnere under Nasjonal Sikkerhetsmåned i 2017. Ved at disse tar ekstra samfunnsansvar og bidrar med sin kompetanse og resurser på ulike måter, får mange små-og mellomstore bedrifter i Norge muligheten til gratis opplæring i informasjonssikkerhet i oktober.

Hva skjer i oktober?

Flere av våre samarbeidspartnere med andre har forskjellige arrangement i oktober som er åpne for publikum. Gå gjerne inn på sikkert.no/arrangement for full oversikt. Hvis dere har arrangement i løpet av oktober som burde være synlige i denne oversikten, så send gjerne en e-post med beskrivelse til post@norsis.no.

Difi har i oktober workshops eller seminarer hver mandag i sine lokaler i Oslo innenfor ulike tema som IKT-øvelser, personvern, skytjenester og måleverktøy. I tillegg arrangerer de sin egen høstkonferanse for informasjonssikkerhet den 24. oktober. Les mer på Difi sine nettsider.

KPMG og NorSIS arrangerer også i år en konferanse i Oslo rettet mot næringslivet, nemlig “Sikkert NOK Oslo”. I år vil tema være digitaliseringsledelse og dato er 24.oktober.

NTNU og NorSIS arrangerer konferansen “sikkert NOK Gjøvik” som hovedsakelig er rettet mot studenter, men som også vil være interessant for for alle som er opptatt av opplæring i informasjonssikkerhet. I år vil tema være livslang læring.

Andre spennende arrangement som foregår i oktober er blant annet Den nasjonale risiko og sårbarhetskonferansen i Oslo på åpningsdagen for sikkerhetsmåneden 28. september, Nasjonal Sikkerhetsdag i Lillesand 10. oktober og Sikkerhetssymposiet i Bergen 23-25 oktober.

Foredragsdugnaden

Det er fortsatt tid og rom for å både registrere foredrag og bestille foredrag i foredragsdugnaden på sikkert.no. 

Foredragsdugnaden gir virksomheter mulighet til å hente inn kompetanse de ikke selv har til et foredrag eller workshop. For de fleste små og store virksomheter er dette en unik mulighet som bidrar til inspirasjon og nye perspektiver hos de ansatte. Når” alle” deltar i en samling og lytter til de samme ordene og historiene oppstår det et felleskap. De samtalene som oppstår deltagerne imellom i etterkant er gull verdt. Kanskje vokser det frem en spire av interesse og ny kunnskap?

Vi ønsker at Foredragsdugnaden skal være tilgjengelig i hele Norge, derfor vil vi gjerne oppfordre eksperter fra hele landet til å bli med. For deg og din virksomhet er dette en god mulighet til å vise frem hva dere er gode på, og synliggjøre hva dere kan bidra med for andre.