Høytid for svindeltilbud og falske konkurranser


I jul- og adventstid har virksomheter salgsaktiviteter knyttet til årstiden for å skape så stor omsetning som mulig. Mye av den ekstra innsatsen for å kapre kunder er knyttet til sosiale medier og i publisering på virksomheters egne nettsider. Dette vet også nettsvindlere og følger det som er aktuelt i tiden.

Sesongbetont

Mange virksomheter har en stor del av sin omsetning knyttet til de siste ukene før og etter jul. Denne tiden er den mest innbringende i og med at befolkningen er i kjøpe modus. Konkurranser og tilbud på sosiale medier og egne web-portaler skal gi økte inntekter. Dette benytter også nettsvindler seg av. NorSIS er blitt kontaktet av virksomheter som har oppdaget at sine aktiviteter er blitt misbrukt ved at konkurranser og tilbud er kopiert eller opprettet i virksomhetas navn, der en i stedet for å komme i kontakt med den reelle virksomheten penses over til svindlerens web-sider. Det du ev. betaler direkte havner på svindlerens konto, i tillegg blir det fisket etter påloggingsinfromasjon, betalingsinformasjon og annen personlig informasjon svindleren i nest omgang misbruker mot oss forbrukere.
Kjente personer er ikke skånet fra svindlere, heller tvert i mot. For eksempel opprettes det falske Instagram- og Facebook kontoer med deres navn og bilder. På profilene legges det lenker for å bestille billetter til “deres arrangementer”.

Hvordan minske sjansen for å bli lurt

Helt overordnet og meget kort oppsummert vil det si at svindlere spiller på frykt, fristelse eller tillit for å lure oss. Når det kobles med adferden vår kan det gi en mix som kan være vanskelig å både forutse og i noen tilfeller å stå i mot. Det gjelder kanskje særlig i tilfeller som spiller på fristelse, som i tilfellet med falske konkurranser.
For å unngå å bli utnyttet på denne måten må en ha noen ryggmargsreflekser når en handler eller blir med på en konkurranse.
Ha en sunn skepsis til å sjekke usannsynlige tilbud, og spesielt om det samtidig gis uttrykk for at her må det handles raskt.
For å oppdage om tilbud og andre type virksomheter er falske tenk på følgende:

  1. Får du beskjed om å taste inn påloggingsinfromasjon, betalingsinformasjon eller annen personlig informasjon så ikke gå ukritisk videre, spør deg heller selv hvorfor dette er logisk før du går videre.
  2. Ta en kjapt kikk på URL’en dit du kommer, kan den assosieres med virksomheten eller personen det gjelder? Ofte er kan den også være ganske lik, men en eller flere bokstaver er byttet ut så det ikke skal være så synlig at adressen ikke tilhører den en gir seg ut for å være.
  3. Sjekk Logo, farger, skrifttyper, harmonerer dette med slik du vet virksomheten bruker?
  4. Se på kontaktinformasjonen, ofte oppgir ikke svindelsider noe kontaktinformasjon i det hele tatt, eller det oppgis noe tilfeldig.

Synes du noe av det over skurrer så kan en for virksomheter sjekke deres riktige hjemmeside. Normalt opplyses det om konkurranser og annen pr. aktivitet på denne siden, og da kan du gå inn derfra.

Svindel handler i stor grad om sosiale manipulering, se NorSIS sin veileder om dette: https://nettvett.no/sosial-manipulering/