Høgskolen i Lillehammer i samarbeid med NorSIS.


Nytt studieemne i Digital sikkerhetskultur.

Høgskolen i Lillehammer har i samarbeid med Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) utviklet et studieemne i digital sikkerhetskultur. Studiet har oppstart til høsten og er nå klart for opptak.

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på, og i dag er en virksomhets verdier i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt.

Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna.

Denne informasjonen behandler vi på forskjellig måte, men en felles utfordring er å sørge for at det bare er de som skal ha tilgang på informasjonen som har det.

Søknadsfrist er 17. juni. Les mer på nettsidene til Høyskolen i Lillehammer.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.