Hendelseshåndtering i store virksomheter


En case-studie i hendelseshåndtering.

Masterstudentene Cathrine Hove og Marte Tårnes ved Institutt for telematikk, NTNU har gjennomført et omfattende case-studie av tre store norske virksomheter, hvor de har undersøkt hvordan disse virksomhetene gjør hendelseshåndtering i praksis.

De har intervjuet IT-sikkerhetsansvarlige i de ulike virksomhetene, studert eksisterende planer, policies og andre typer dokumentasjon, samt gjennomført mini-spørreundersøkelser blant ansatte i virksomhetene. I rapporten beskrives det i hvilken grad virksomhetene følger gjeldende standarder og anbefalinger. I tillegg pekes noen områder ut som ekstra utfordrende for alle.

Masterstudentene har blitt veiledet av Maria B. Line som er forsker på SINTEF.

NorSIS anbefaler.

Utarbeid og øv på hendelseshåndtering.
NorSIS sin veiledning for hendelseshåndtering finner du her:
https://www.norsis.no/export/sites/norsis/veiledninger/ledelse/Veiledning_i_hendelseshaandtering.pdf

Les mer.

http://infosec.sintef.no/?p=1832

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.