Har du sikkerhetskopi? – OUCH! nyhetsbrev


Augustutgaven av OUCH!-nyhetsbrevet handler om sikkerhetskopiering, hvordan det gjøres, og hvorfor man trenger det.

Denne månedens nyhetsbrev OUCH! fra SANS handler om sikkerhetskopiering, hva som gjør at det er nødvendig. Det forklares også overordnet om de forskjellige måtene man kan sikkerhetskopiere på. Den norske utgaven er oversatt av NorSIS.

Les OUCH! august – Har du sikkerhetskopi?

Sikkerhetskopier er kopier av filer eller informasjon som er lagret på et annet sted. Å sikkerhetskopiere er nødvendig fordi informasjon kan gå tapt på mange forskjellige måter, fra uflaks og vanvare, til angrep med f.eks. løsepengevirus.

Når man sikkerhetskopierer, kan man velge å kopiere lokalt, til f.eks. en ekstern harddisk, eller til skyen. Det finnes fordeler og ulemper med begge alternativene, så det er viktig at man tenker over hva som passer best for den situasjonen man selv er i.

NorSIS anbefaler

Les nyhetsbrevet, og sett deg inn i rådene som gis. På Nettvett.no finner du en veiledning om sikkerhetskopiering som også kan være nyttig.

Ressurser

Originalutgaven av månedens nyhetsbrev på engelsk
SANS: OUCH! Security Awareness Newsletter
Nettvett.no – Sikkerhetskopiering