Har du gode passord?


Gode systemer og rutiner for passord er ikke så vanskelig.Passord er «inngangsnøkkelen» til ulike tjenester og systemer. Det er viktig at vi har gode passord for å sikre at andre ikke kan misbruke ditt passord.

NorSIS har noen få og viktige anbefalinger om passord.

1. Et passord skal være lett å huske for deg og vanskelig å gjette for andre
2. Bruk ulike passord for ulike tjenester
3. Passordet bør være så langt som mulig
4. Bytt passord med jevne mellomrom eller hvis du tror det er på avveier

Se video som viser hva du IKKE skal gjøre fra programmet Jimmy Kimmel Live 

Les mer i vår veiledning om passordvett.

 

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.