Hans-Henrik Merckoll er ny styreleder i NorSIS


Hans-Henrik Merckoll har tiltrådt som ny styreleder i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Han er administrerende direktør i IBM Norge, og har lang erfaring fra ledende stillinger i IKT-bransjen.

– Digital sikkerhet har aldri vært så relevant som nå, spesielt med tanke på koronaviruset og den økte digitaliseringen som kommer i kjølvannet. Norge er allerede blant en av de fremste i verden på digitalisering, men for å sikre en datadrevet økonomi og nødvendig innovasjon, må vi styrke den nasjonale bevisstheten rundt digital sikkerhet. Jeg ser frem til å ta fatt på arbeidet med å forsterke NorSIS sitt viktige arbeid på dette feltet, sier NorSIS’ nye styreleder, Hans-Henrik Merckoll.

 

 

Merckoll er i dag administrerende direktør i IBM Norge, men har lang fartstid bak seg med ledende roller innenfor den norske IKT-bransjen. Han har blant annet vært administrerende direktør i HPE Norge og konserndirektør for Consulting i EVRY. Han har sin utdannelse fra siviløkonomistudiet ved Handelshøyskolen BI.

 

– Det blir viktig for NorSIS i tiden fremover å bidra til at Norge kan realisere gevinstene ved økt bruk av data og innovativ teknologi. For å lykkes med det er det nemlig helt nødvendig å heve nivået på sikkerhetskunnskapen i befolkningen generelt og i offentlige og private virksomheter, sier Merckoll.

 

Daglig leder i innovasjons- og kommersialiseringsselskapet Total Innovation, Lars Rognås, som var en av de opprinnelige stifterne av NorSIS, har nå også kommet inn i styret.

 

NorSIS er en ikke-kommersiell og uavhengig organisasjon delfinansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Deres mål er å spre kunnskap som gir en tryggere digital hverdag for norske små og mellomstore virksomheter, inklusiv kommunene, og befolkningen generelt.

 

Blant de mest kjente gratistjenestene som NorSIS har ansvaret for, er rådgivningstjenesten slettmeg.no, som hjelper de som føler seg krenket på nett, og nettvett.no, som er et nettsted med informasjon, råd og veiledninger for sikker nettbruk.

 

– Jeg ser frem til å få samarbeide med en styreleder som har en så allsidig og kommersiell bakgrunn som Merckoll. NorSIS har allerede en anerkjent rolle som kunnskapsformidler innenfor det digitale feltet i Norge. Samtidig må også vi, i takt med den raske digitaliseringen av samfunnet, videreutvikle både hvordan vi formidler og hvordan vi organiserer arbeidet vårt, sier administrerende direktør i NorSIS, Peggy Sandbekken.

 

Sandbekken benytter også anledningen til å takke avtroppende styreleder Morten Andreas Meyer for lang og tro tjeneste.

 

NorSIS’ styre består nå av Hans-Henrik Merckoll (administrerende direktør i IBM Norge), nestleder Bjørn Erik Thon (direktør i Datatilsynet), Lars Rognås (daglig leder i Total Innovation), Nils Kalstad (instituttleder for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU på Gjøvik), Kristine Beitland (direktør for myndighetskontakt i Microsoft Norge) og Heidi Austlid (administrerende direktør i IKT-Norge). Karoline Tømte er ny representant for de ansatte i styret.