Hackingen av Helse Sør-Øst – Oppsummering


Dette er en oppsummering av hva vi vet om hackingen av datasystemene til Helse Sør-Øst, basert på hva som er offentlig kjent.

Mandag 8. januar ble Sykehuspartner varslet om “unormal aktivitet” mot datasystemer av HelseCERT, og saken ble anmeldt til politiet. Dette opplyser Helsedirektoratet om i en pressemelding 15. januar.

Partene i Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS) tar del i håndteringen av hendelsen. FCKS består av NSM, Etterretningstjenesten, PST og Kripos. Etterforskningen koordineres av Helsedirektoratet og NSM.

16. januar opplyser PST i en pressemelding at de iverksatte etterforskning 14. januar, og at de tror datainnbruddet ble utført som etterretningsvirksomhet mot Norge. Dette kommer frem av at de etterforsker saken som et mulig brudd på straffelovens § 121: Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

18. januar holdt helseminister Bent Høie og justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug en pressekonferanse om hendelsen. Høie sier at angrepet er utført av en “avansert og profesjonell aktør“. Begge ministrene understreker at de ikke kan utelukke at pasientinformasjon er kommet på avveie.

Kilder

Helsedirektoratet – Innbrudd i datasystemene i Helse Sør-Øst
PST – Etterforskning av nettverksangrep mot datasystemene til Helse Sør-Øst
Aftenposten – Pasientinformasjon kan være på avveie etter dataangrepet mot Helse sørøst