Gratis opplæringskurs til ALLE innbyggere


Kurset «Sikkerhet i hverdagen» er for alle som bruker internett i hverdagen, enten hjemme eller på jobb. Hver leksjon tar maks 5 minutter å gjennomføre.

NorSIS har gjennom sitt oppdrag et tydelig med-ansvar for at befolkningen har kunnskaper, holdninger og en adferd som gjør dem til trygge digitale innbyggere. NorSIS har tradisjonelt tilnærmet seg de ulike målgruppene på forskjellige måter. Norske bedrifter har fått anledning til å gjennomføre sikkerhetsopplæring i forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned som koordineres av NorSIS. I Nasjonal sikkerhetsmåned gis bedriftene mulighet til å kjøpe en tidsriktig opplæringspakke, og for bedrifter med opptil 20 ansatte, er det gratis. I år går opplæringen ut til omlag 250.000 ansatte over hele landet. For å nå den enkelte innbygger har det i hovedsak vært gjennom medieoppslag i sosiale medier, aviser, radio og fjernsyn, og gjennom veiledninger på nettvett.no.

I forkant av Nasjonal sikkerhetsmåned 2018 bestemte vi oss for å ta et nytt grep for å sikre at den enkelte får mulighet til å skaffe seg mer og bedre informasjon om hvordan de bør forholde seg til digitale trusler. Som en del av Nasjonal sikkerhetsmåned i 2018 utvides opplæringstilbudet til også å omfatte den enkelte innbygger, ikke bare ansatte i norske bedrifter. Vi mener at dette vil føre til at befolkningen i enda større grad følger de råd og anbefalinger som gis. Kurset vi tilbyr ligger på nettvett.no og vil være tilgjengelig for de som ønsker å ta dette kurset ikke bare nå i oktober, men gjennom hele året. Vi vil fortløpende videreutvikle kurset til at det alltid inneholder tidsriktig informasjon og er relevant i forhold til hva folket opplever på internett.

 

Kurset «Sikkerhet i hverdagen»

Dette kurset er for alle som bruker internett i hverdagen, enten hjemme eller på jobb. Hver leksjon tar maks 5 minutter å gjennomføre.

Ha en god dag og lykke til med gjennomføring av kurset!