Gratis opplæring skal gjøre norske skolebarn tryggere på nett


Sammen med Innlandet fylke, lanserer NorSIS flere digitale gratiskurs og andre ressurser for skoleelever, lærere og foreldre. Målet er å øke barnas digitale kompetanse.

– Med disse opplæringsressursene ønsker vi å gi elever kunnskap og kompetanse til å forebygge og håndtere uønskede hendelser på nett. Vi vet at digitalt kompetente foreldre og lærere er viktig for å oppnå dette. Derfor har også disse fått sine egne målrettede opplæringstilbud, sier prosjektleder hos NorSIS, Karoline Tømte.

Her finner du skreddersydde læringsressurser for elever, foreldre og lærere

 

Deling av passord og lav risikoforståelse

Barn og medier-undersøkelsen fra Medietilsynet viser at hele 90% av norske barn i alderen 9-18 bruker sosiale medier, og hele 97% har sin egen telefon.

Samtidig er det en langt mindre andel av ungdom som har fått opplæring i informasjonssikkerhet enn befolkningen forøvrig, viser NorSIS-rapporten «Ungdom og digital sikkerhetskultur». Rapporten viser også at unge oppfatter en langt lavere risiko knyttet til bruk av internett enn befolkningen generelt.

Dette understøttes av en undersøkelse som NorSIS og Medietilsynet fikk utført i fjor. Den viser at en av tre 16-17 åringer gir andre tilgang til sine passord. Mer enn halvparten i aldersgruppen har ikke fått opplæring i bruk av passord på nett.

Nye læreplaner gjør ressursene enda mer relevante

– Å heve den digitale kompetansen blant alle skoleelever er viktigere enn noensinne. Vi ser frem til å implementere de mange gode kursene og læringsressursene for å styrke våre elevers kompetanse på informasjonssikkerhetsfeltet, og håper andre fylker også vil benytte seg av det tilgjengelige materiale, sier prosjektleder i Innlandet Fylkeskommune, Britt Karin Rotmo.

 De nye læreplanene gir i enda større grad elevene rett til opplæring i digital sikkerhet og digital dømmekraft, sier Tømte før hun utdyper, – det gjør disse ressursene enda mer relevante og viktige å ta aktivt i bruk, både i klasserommet og rundt kjøkkenbordet hjemme

Det er i alt tre gratis opplæringskurs som nå lanseres, ett for elever, ett for foresatte og ett for lærere og skoleledere. Det er også laget nettvettråd for barn og undervisningsopplegg som kan brukes i klasserommet.

Korte leksjoner tilpasset barn, foreldre eller lærere

– Kursene er bygd opp i korte leksjoner som tar 4-8 minutter å gjennomføre. De er lagd for å gi elevene, foreldrene og lærerne digital kompetanse tilpasset deres utgangspunkt, men hele tiden med eleven i fokus, sier prosjektlederen i NorSIS.

Det er også utviklet egne undervisningsopplegg tilpasset klasserommet, nettvettråd som kan henges opp på skolen, og egne ressurser for å øke lærerens og skolelederes profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Prosjektleder hos NorSIS, Karoline Tømte påpeker at dersom elevene skal utvikle digitale kompetanse og digital dømmekraft, både i dag og i fremtiden, er det helt avgjørende at både lærere og foreldre også får opplæring. Disse kursene gir foreldrene kunnskap om hvordan de tar vare på sine barns identitet og lærere råd om trygg behandling av elevopplysninger.

Viktig samarbeid

Det siste drøye halvannet året har NorSIS utviklet ressurser for skolen i tett samarbeid med lærere fra Innlandet fylke og Nordre Land kommune. Innlandet fylke (tidligere Oppland fylkeskommune, ved Opplæringsenheten og Regionalenheten) har finansiert prosjektet sammen med NorSIS.

– Dette er et viktig initiativ i arbeidet med bevissthet rundt informasjonssikkerhet, og forhåpentligvis skaper det også interesse for faget. Det har en effekt på både kort og lang sikt. På sikt vil dette bidra til økt rekruttering innen faget informasjonssikkerhet. Det bygger opp rundt satsingen på Cyber- og informasjonssikkerhet i Innlandet og nasjonalt. Vi håper nå at dette kan bli et opplegg som brukes av skoler også utenfor Innlandet, sier prosjektleder for CyberLand, Paul Erik Hattestad.

Styringsgruppen har bestått av representanter fra Innlandet fylke, KS, NTNU, NorSIS og Utdanningsdirektoratet. Sistnevnte har allerede tatt i bruk elementer fra de ferdige læringsressursene i sine kompetansepakker for lærere.

– Jeg har lyst til å rette en stor takk for nyttige innspill og mange gode tilbakemeldinger til alle som har vært delaktige i prosessen. Dette gjelder spesielt lærere fra Innlandet fylke og Nordre Land kommune. De har kommet med svært verdifulle bidrag i prosessen som har ledet frem til kursene og de andre ressursene vi nå lanserer, sier prosjektleder Karoline Tømte.