Gratis opplæring i informasjonssikkerhet og nettvett til alle landets skoler


Koronasituasjonen har ført til en kraftig økning i bruken av digitale ressurser for barn og unge, både på skolen og privat. Nå tilbyr Innlandet fylkeskommune, CyberLand og NorSIS gratis og tilpasset opplæring i informasjonssikkerhet for å gjøre skoleledere, lærere, foreldre og elever tryggere i den digitale hverdagen.

Denne teksten er et utdrag fra en artikkel i Fremtidens skole. Du kan lese hele artikkel her. 

 

– Barn tilbringer en større del av livet sitt på nett enn mange voksne, men får dessverre mindre organisert opplæring i nettvett og datasikkerhet. Vi vet at gode digitale ferdigheter hos foreldre, lærere og skoleledere er viktig for å oppnå kunnskap og trygghet hos elever. Derfor får alle disse gruppene nå egne målrettede opplæringstilbud, forteller prosjektleder for Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS), Karoline Tømte.

Skoleprosjektet er et samarbeid mellom NorSIS, Innlandet fylkeskommune og CyberLand og består av tre tilpassede nettkurs; ett for skoleledere og lærere, ett for elever og ett for foreldre. I tillegg er det utviklet undervisningsopplegg til bruk med elevene, og egne nettvettråd for barn og unge.

Alle ressursene i skoleprosjektet er tilgjengelig på nettvett.no