Gratis kurs i datasikkerhet tilpasset seniorer


NorSIS lanserer gratis nettbasert kurs i data/informasjonssikkerhet tilpasset seniordelen av det norske folk.


Riktignok er risikoene for å trå feil på nettet de samme for yngre som for eldre, men sett i lys av at mange seniorer ikke har vært med på den senere tids IT-evolusjon, og kan mangle begrepsapparatet en finner i IT- og sikkerhetsvokabularet, ser NorSIS nødvendigheten av et kurs tilrettelagt for denne delen av befolkningen. I tillegg til å bruke en mer folkelig språkdrakt vil kurset også gi noe mer bakgrunnsstoff om IT- og sikkerhet generelt når en forklarer og veileder. For å være sikker på å nå dette publikumet samarbeider NorSIS med Seniornett  for å få den forståelige språkdrakten tilpasset denne brukergruppen.
Kurset vil totalt bestå av 13 moduler, og 6 av disse vil være klare lanseringsdatoen. De resterende modulene vil komme i løpet av sensommeren/høsten 2019. Lanseringen vil inneholde en introduksjonsmodul som forklarer om generelle sikkerhetsmessige utfordringer på nettet, i tillegg til modul om sikring av brukerkontoer, bruk av e-post, sosiale medier, sikkerhetsverktøy og banktjenester.

Kurset lanserers den 6. Juni, kl. 12:00, i Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7, Oslo 1

Lanseringen av kurset er åpne for alle og politikere, media og brukergrupper er invitert. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde vil under lanseringen omtale regjeringens satsing på behovet for sikkerhetskompetanse i ulike aldersgrupper. Det blir selvsagt vist en demo av kurset som er bygd på prinsippet om korte leksjoner, der brukerne i ro og mak kan bla seg gjennom kursmodulene i eget tempo når de måtte ønske det.

Seniorkurset vil være et av flere gratis nettbaserte kurs publisert på nettvett.no

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.