Google fjerner den grønne hengelåsen


Brukeren skal kunne forvente at internett er trygt, mener Google, og derfor fjerner de den grønne hengelåsen i nettleseren Chrome.

Den grønne hengelåsen er på vei ut

De fleste nettsider er i dag kryptert. Google mener derfor at det er på tide å ta bort den grønne hengelåsen for å markere HTTPS sider som sikre. De vil heller gjøre brukeren oppmerksom på usikre HTTP sider som ikke er kryptert med en sterk rød advarsel. Dette vil innføres i løpet av oktober 2018.

I overgangen kommer Google først til å fjerne teksten “sikker” i URL feltet til HTTPS sider, før de etter hvert også fjerner hengelåsen. Se eksempler på hvordan dette vil se ut i et blog innlegg fra Chrome sin Security product manager, Emily Schechter.

Kan skape forvirring hos de sikkerhetsbevisste

For sluttbrukere som er vant til å se etter den grønne hengelåsen, når de skal logge inn eller gi fra seg opplysninger, vil denne endringen kunne skape en del forvirring i begynnelsen. Ekspertene hos Google mener at brukerne vil bli vant til den nye opplevelsen etter hvert. Man vil få en tydeligere advarsel når man er på en ukryptert side og dette vil gjøre det enklere for de mindre sikkerhetsbevisste brukerne å navigere trygt på nett.

Tvinger frem økt bruk av HTTPS

De virksomhetene som får en sterk rød advarsel på nettsider med HTTP, vil sannsynligvis også ønske å implementere HTTPS sertifikater raskere enn de opprinnelig hadde tenkt. Dette vil på sikt gjøre internett tryggere og derfor mener mange at endringen i brukeropplevelsen er nødvendig.

Kilder:

blog.chromium.org/2018/05/evolving-chromes-security-indicators.html

infosecurity-magazine.com/news/google-set-remove-green-padlock/