Google Chrome


Google har lansert Chrome versjon 29, som retter flere sårbarheter. Nyeste versjon er 29.0.1547.57.

NorSIS anbefaler:
Oppdater i henhold til leverandørens anbefalinger.

Les mer:
Google

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.