Google Chrome med oppdatering


Google har oppdatering for Chrome.

Oppdateringen gjelder versjon 42.0.2311.135 for Windows, Mac og Linux.

NorSIS anbefaler:

Oppdater i henhold til leverandørens anbefaling.

Les mer:

Google

US-CERT

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.