Google Chrome


Viktig oppdatering av Google Chrome

Siste versjon av Google Chrome retter hele 37 sårbarheter. Flere av svakhetene er å karakterisere som veldig alvorlige og kan i verste fall føre til kompromitering av systemet.

NorSIS anbefaler.

Hold alltid nettleseren din oppdatert.
Sjekk at du benytter siste versjon av Google Chrome ved å velge “Om Google Chrome”

Les mer.

http://googlechromereleases.blogspot.no/2015/05/stable-channel-update_19.html

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.