Google Chrome 37


Google retter 50 svakheter i Google Chrome 37.

Det fulle versjonsnummeret er 37.0.2062.94 til Windows, Mac og Linux.

Flere pengepremier har blitt utbetalt til de som fant svakhetene, den største utbetalingen var på 30 000 dollar for en kombinasjon av svakheter som førte til at en angriper kunne kjøre ondsinnet kode.

NorSIS anbefaler

Sjekk at du har nyeste versjon. Chrome vil oppdateres automatisk, hvis du ikke har forandret det.

Les mer

Om oppdateringen til Chrome.