Google Chrome


Google gir ut oppdatering til Google Chrome.

Google har gitt ut en oppdatering for Google Chrome, version 33.0.1750.117 til både Windows, Mac og Linux. Denne oppdateringen retter 28 sikkerhetssvakheter.

NorSIS anbefaler å oppdatere i henhold til leverandørens anbefalinger.

Les mer

Google

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.