Gode naboer samlet om felles cyber utfordringer


I de ærverdige lokalene til Oslo Militære Samfund, inviterte i dag British Embassy og NorSIS til en felles arena for samarbeid om cyber utfordringer.

Med felles interesser innen næringsliv, olje og offshore aktivitet og tilhørende kritisk infrastruktur, er samarbeid og utveksling av erfaringer og tiltak av stor interesse for begge land. Også i henhold til akademia, da fokus på kompetanse innen informasjonssikkerhet øker i takt med digitalisering av samfunnet.

Konstituert direktør i NorSIS, Tone H. Bakås ønsket velkommen, før hun gav ordet til Mrs Sarah Gillett, British Ambassador til Norge. Over 90 deltakere fra britisk og norsk næringsliv deltok på dagens seminar som var underlagt Chatham House Rule. Foredragsholdere var blant andre:

  • Mr Ian Mabbot, International Cyber Director, UKTI Defence & Security Organisation.
  • Mr Robin Bakke, Specialist Director Cyber Security, Rescue and Emergency Planning Departement, Norwegian Ministry of Justice and Public Security.
  • Mr Hans Christian Pretorius, Director of Operations, The Norwegian National Security Authority ( NSM)
  • Mr Neil Cassidy, Deputy Director of Operations, CERT-UK
  • Dr Morten Irgens, Chairman of the bord of Directors, Center for Cyber and Information Security ( CCIS )
  • Professor Paul Dorey, Visiting Professor, Royal Holloway University of London, Facilitator UK Energy Sector Cyber security Group and former CISO, BP PLC.

I tillegg var det utstillere fra BAE Systems, Intercede, Lockheed Martin og Ultra Electronics.

Dagens seminar var et viktig bidrag for å fremme samarbeid på tvers av grenser i det å håndtere dagens og fremtidens cyber trusler.

IMG_5887 IMG_5886

Over 90 deltakere var samlet på dagens seminar i Oslo Militære Samfund i regi av British Embassy og NorSIS. Konstituert Adm.dir i NorSIS, Tone H. Bakås åpnet dagens seminar.

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.