Gmail i prosess med nytt sikkerhetstiltak


Varsler mottakeren når e-post kan ha blitt avlyttet.

Digi.no skriver denne uke at Google planlegger å innføre en ordning i Gmail som varsler mottakeren når det oppdages at en e-post har blitt overført via en ukryptert forbindelse på en eller flere av strekningene mellom avsenderen og Gmail-serverne. Dette skal etter planen innføres i løpet av de nærmeste månedene.

 

Forbindelsen mellom Gmail-tjenesten og Gmail-brukerne vil i de aller fleste tilfeller være kryptert, og i alle fall så lenge webgrensesnittet benyttes.

 

Digi.no skriver videre at det opplyses at Googles egne tall viser at andelen av e-postmeldinger som blir sendt via en kryptert forbindelse til Gmail fra en ekstern tilbyder, har økt fra 33 til 61 prosent fra desember 2013 til oktober 2015.

 

I den samme perioden har andelen av e-post som sendes i motsatt retning via TLS-krypterte forbindelser økt fra 60 til 80 prosent. Google opplyser dessuten at mer enn 94 prosent av all e-post som mottas av Gmail-brukere nå inneholder en eller annen form for autentisering, noe som blant annet skal kunne beskytte brukeren mot phishing-angrep.

 

Kilde og artikkel i sin helhet her