GDPR skaper problemer for WHOIS


Innføringen av GDPR kan skape problemer for WHOIS

Whois er et oppslag i databaser som inneholder informasjon om hvem som har registrert et internet-domene, og ble standardisert allerede på 80-tallet. Det har vært vanlig å bruke whois til å finne ut hvem man skal kontakte dersom det er noen problemer med et domene.

Nå har innføringen av GDPR skapt problemer for denne databasen, fordi prinsippet om å minimere registreringen av personopplysninger har ført til at noen domene-registratorer har sluttet å registrere informasjon til whois-databasene. En av disse er den tyske registratoren EPAG som hevder at ICANN pålegger dem å registrere informasjon det verken er behov for eller legalt grunnlag for å registrere. ICANN, som administrerer global tildeling av DNS-navn og internett-adresser, hevder på sin side at alle registratorer er pålagt gjennom avtalen med ICANN å registrere denne informasjonen.

Nå tar ICANN saken til rettsvesenet for å forsikre seg om at informasjonen fortsatt skal registreres.

Både politimyndigheter og sikkerhetsforskere bruker whois-informasjonen i sin etterforskning, og mange mener at dersom eierskapet til domener og internet-adresser blir borte fra offentligheten, så vil det gjøre etterforskning av IKT-kriminalitet vanskeligere.

Les mer om saken her: https://threatpost.com/icann-launches-gdpr-lawsuit-to-clarify-the-future-of-whois/132427/