Frokostseminar om skytjenester


Sikkerhet som konkurransefortrinn

Anders B. Werp (H) som er første nestleder i Justiskomiteen på Stortinget åpnet i dag frokostseminaret om «Økt konkurransekraft og IT sikker i sky».

Werp fremhevet i sitt innlegg en tverrpolitisk forankring om at økt digitalisering, øker også samfunnets omstillingstakt. Derfor har også regjeringen fokus på å fornye, forenkle og forbedre – slik at både innovasjon, produktivitet og konkurransekraft blir ivaretatt. Det norske næringsliv er mangfoldig, men hele 96% består av virksomheter med mindre enn 19 ansatte. Dette er virksomheter som skal være med å bidra til verdiskapning fremover og derfor viktig at hver enkelt virksomhet selv tar ansvar for å sikre sine verdier. Men sikkerhet bør bli et konkurransefortrinn, derfor også viktig at myndighetene legger overordnede føringer for hvordan samfunnet best kan innrette seg for å bli robust mot digitale  sårbarheter.

Roar Thon, fagdirektør innen sikkerhetskultur i NSM fulgte opp i sitt innlegg med å si at mange norske virksomheter vil kunne øke sikkerheten ved bruk av skytjenester. Og uansett er skytjenester noe virksomheter må forholde seg til da ansatte i mange tilfeller allerede bruker dem uten at ledelsen vet om det eller har føringer for det. Dette betyr også at de som tilbyr skytjenester, bør bli flinkere til å fremheve hvordan de ivaretar sikkerhet, på hvilken måte og på hvilket nivå. Det vil gjøre det lettere for virksomheter å velge leverandør utifra egendefinert sikkerhetsbehov og nivå.

I debatten på slutten av seminaret oppsummerte Roger Johnsen, direktør i NorSIS følgende : ”Norges økonomi er basert på 96% små bedrifter – det er de som skal være med på å opprettholde verdiskapningen i Norge. Vi bør innrette oss slik at sikkerhet blir et konkurransefortrinn også for disse.  Små bedrifter er derimot ofte usikre på om det er tillat å bruke skytjenester og synes det er vanskelig å forstå forskjellen på ulike skyløsninger. Myndighetene og IKT bransjen bør derfor tilrettelegge for at det blir funksjonelt, enkelt og trygt for norske bedrifter å ta i bruk skytjenester. Summen av disse tiltakene vil sikre fremtidig verdiskapning, bidra til et mer robust samfunn og opprettholde tillit og trygghet til de produkter og tjenester norske virksomheter produserer”.

Frokostseminaret samlet ca 60 deltakere i NHO sine lokaler i Oslo og var et arrangement i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Abelia, Microsoft og Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS).

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.