Frokostseminar 23.10 – Digitale trusler mot SMB-bedrifter


I forbindelse med sikkerhetsmåneden arrangerer Experis Cybersecurity, SMB Norge og gratis frokostmøte onsdag 23. oktober.

Vi ønsker å gi din bedrift bedre oversikt over hvilke digitale trusler som finnes, hvilke plikter bedriften har til å sikre seg, hvilken juridisk risiko manglende sikkerhet innebærer, og ikke minst hvilke muligheter man har til å begrense risikoen. Både sikkerhetsmessig og juridisk.

Etter innledninger om disse temaene fra sikkerhetseksperter og advokater, blir det panelsamtale om hva små og mellomstore bedrifter kan og bør gjøre for å beskytte seg mot dagens digitale trusler. Vi legger opp til at publikum kan stille spørsmål til panelet. 

Agenda:

– Digitale trusler mot små og mellomstore bedrifter
Vi ser nærmere på hvilke trusler myndighetene og ekspertene mener er mest alvorlige for små og mellomstore bedrifter, og gir noen gode råd om hva dere kan gjøre for å unngå dem.
v/Bjarte Malmedal, Fagleder Experis Cybersecurity

– Plikter og muligheter for små og mellomstore bedrifter
Nær sagt alle virksomheter er direkte eller indirekte forpliktet til å ta cybersikkerhet på alvor. Vi gir en oversikt over de sentrale forpliktelsene under sikkerhetsloven med forskrifter, IKT-forskriften og GDPR. Uansett om din bedrift er forpliktet eller ikke, finnes det muligheter for å begrense den juridiske risikoen knyttet til cyber-trusler, for eksempel gjennom gode avtaler med kunder og leverandører og gjennom gode interne rutiner og tydelig internt definerte roller.
v/ Advokatene Kyrre W. Kielland og Vebjørn Søndersrød, Advokatfirmaet Ræder AS.

– Paneldebatt:

Hva kan små og mellomstore bedrifter gjøre for å sikre seg mot cybertrusler?
Vi tar utgangspunkt i et realistisk scenario og diskuterer hva småbedrifter kan og bør gjøre for å sikre seg. Hvor mye ressurser skal bedriften legge i sikkerheten og er det noe som bør prioriteres opp/ned? Seminardeltakerne får mulighet til å stille egne spørsmål til panelet både under og etter debatten.
Panelsamtale med Bjarte Malmedal fra Experis Cybersecurity, Trude Talberg-Furulund fra NorSIS, Atle Torstensen fra SMB Norge og Kyrre W. Kielland fra Advokatfirmaet Ræder.

Målgruppen for seminaret er:

Daglig ledelse, styremedlemmer, sikkerhetssansvarlige, personopplysningsansvarlige og andre med lederansvar for cybertrusler.

 

Meld deg på seminaret