Frivillig kredittsperre kan nå registreres på web


Første selskap ute med ny løsning.

Bisnode Credit AS har etablert en løsning som lar privatpersoner registrere og fjerne kredittsperre på web. Bisnode Credit AS er tidligere AAA Soliditet. Eneste forutsetning er at det benyttes en mobiltelefon som er registrert på eget navn da det foretas en sjekk av navn knyttet til telefonen for å sikre at rett person benytter løsningen.

Løsningen er tilgjengelig på https://soliditet.no/privatpersoner/

De som ikke kan benytte denne tjenesten vil som før kunne henvende seg pr. mail til kundeservice. Løsningen er laget slik at personer som har fått opprettet kredittsperre etter henvendelse fra oppnevnt verge, eller som ligger som umyndiggjort i Løsøreregisteret, ikke kan oppheve sperren selv. I slike tilfelle må henvendelser behandles manuelt hos Bisnode.

Henvendelser pr. mail gjøres til ksp.no@bisnode.no

Nettside er www.bisnode.com

Utklipp fra webside, https://soliditet.no/privatpersoner/

 

bisnode[1]